top of page

Biorezonance

Bicom Optima
Unikátnost tohoto přístroje spočívá ve využití zpětné vazby a vlastních vzorků pacienta. To činí terapii pro každého pacienta absolutně individuální.

Biorezonance

Biorezonanční metoda BICOM je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou.

Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění.

Biorezonance je založena na biofyzikálním principu, že každá živá jednotka (buňka lidského organismu, bakterie, virus, plíseň,…), stejně jako neživá částice (toxin, pyl, nikotin, alergen,…) má svůj specifický vlnový charakter a vyzařuje elektromagnetické vlnění o určité frekvenci, která je měřitelná a pro danou entitu specifická. Toho lze využít jak v diagnostice, tak v léčbě. Za pomoci biorezonančního přístroje lze škodlivou entitu nejen detekovat, ale hlavně vadnou frekvenci zpětně harmonizovat, potažmo odvést potenciální patogeny z těla a organismus tak šetrně detoxikovat. Tím se optimalizují vlastní autoimunitní schopnosti organismu a zesiluje se tak jeho přirozená obranyschopnost. Díky očistě mezibuněčných prostor se rovněž zlepšuje komunikace mezi jednotlivými buňkami a dochází tak ke zlepšení tělesného i psychického stavu. Biorezonanční metoda je neinvazivní celostní metoda bez léků a jakýchkoli vedlejších účinků.

​Nenahraditelná a nezastupitelná je samozřejmě i spolupráce pacienta a jeho víra v uzdravení.

bottom of page