top of page

Odvykání alkoholu

​Odvykání alkoholu

Stejně jako kouření, tak i alkohol se považuje za společenskou záležitost a díky snadné dostupnosti je pak požíván prakticky denně. Již v historii lidé věděli, že i když má alkohol příjemné účinky, je také škodlivý a mnoho kultur jej zakazovalo. Nemálo lidí tak díky vysoké toleranci celé společnosti svou míru konzumace alkoholických nápojů za problematickou nepovažuje až do chvíle, kdy si uvědomí, že se jejich chuť k alkoholovému požitku stává nežádoucí.

 

Metoda Biorezonance nabízí možnost eliminace závislosti na alkoholu, respektive nutkavé chuti k jeho konzumaci. Terapie je jemná a zároveň velmi účinná. Terapie probíhá za pomocí donesených vlastních  vzorků alkoholu, kterému klient již nedokáže odolávat, nebo si přeje výrazně snížit chuť jej konzumovat.

Pomocí přístroje BICOM je vysílán do těla zrcadlově obrácený elektromagnetický frekvenční vzorek tekutiny, která je k dispozici. Tělo pak odpovídá jakousi formou nechutenství k dané látce. V důsledku procesu biorezonancí se také urychlí detoxikace od zátěžových látek. Ty se rychleji uvolňují z tkání do volné formy. Proto je důležité po terapii zvýšit přísun tekutin, nejlépe neperlivých nápojů.

 

Pro terapii odvykání závislosti na alkoholu existují samozřejmě standardní postupy. Je však také možné využít metody biorezonance, jejíž principy vychází z východní filozofie a která již v mnoha případech prokázala svou vysokou míru efektivity a účinnosti.

 

Jediné, co pro Vás může být na metodě biorezonancí největší překážkou, je učinit rozhodnutí a odhodlat se ke změně ve svém životě.

  

 

bottom of page